Szanowny Użytkowniku,

Korzystanie przez Ciebie z serwisu www.wpc.com.pl (zwanego dalej „Serwisem”) może powodować przetwarzanie Twoich danych osobowych. W przypadku przetwarzania przez Administratora jakichkolwiek danych osobowych lub danych, które nie są danymi osobowymi, jednak przy odpowiednim połączeniu z innymi danymi, mogą umożliwić identyfikację osoby fizycznej, przetwarzane są przez Administratora zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000).

W celu zrozumienia podejmowanych przez Administratora czynności przetwarzania danych, prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności.

Administrator.

 1. Administratorem danych osobowych, które przekazujesz nam podczas korzystania z Serwisu jest spółka W.P.C.: sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005608, NIP 5270204264 (zwana dalej „WPC”).
 2. Twoje dane osobowe pozyskiwane są przez WPC wyłącznie od Ciebie, podczas korzystania przez Ciebie z Serwisu, w szczególności poprzez zapisywane pliki cookies.

Właściciel domeny.

Właścicielem domeny www.wpc.com.pl jest spółka W.P.C.: sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ulicy Wołoska 5, NIP: 5270204264 („Wykonawca”) , która jednak w toku wszelkich czynności podejmowanych w związku z utworzeniem i obsługą Serwisu działa na zlecenia Administratora.

Jakie dane są zbierane i przetwarzane przez WPC?

 1. Korzystanie z Serwisu w zakresie podstawowego celu, któremu Serwis powinien służyć – udostępnienie treści informacyjnych - nie powoduje pozyskiwania przez Administratora danych identyfikacyjnych osoby fizycznej.
 2. Serwis nie umożliwia użytkownikom korzystanie z usług wymagających wskazania jakichkolwiek danych bezpośrednio identyfikujących osobę fizyczną.
 3. Niezależnie od powyższego, Administrator w ramach podejmowanych czynności wykorzystuje w Serwisie pliki cookies. W zależności od ustawień przeglądarki Użytkownika Serwisu, Administrator może przetwarzać jego adres IP lub inny identyfikator, informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii.
 4. W ramach Serwisu Administrator korzysta z następujących plików cookies:
  1. Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
  2. Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

Jaki jest cel przetwarzania danych?

 1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
  1. Konfiguracji serwisu:
   • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
   • zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
   • rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
  2. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
   • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
   • poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiającej w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
  3. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
   • tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  4. Świadczenia usług reklamowych
   • dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;
  5. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu
 2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
  1. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
   • www.vimeo.com [administator cookies: Vimeo, LLC. z siedzibą w USA]
   • www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
  2. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
   • Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
   • Gemius Traffic [administrator cookies: Gemius S.A. z siedzibą w Warszawie]
   • Stat24 [administrator cookies: Redefine Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie]
   • KissMetrics [administrator cookies: Space Pencil, Inc. z siedzibą w USA]
  3. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:
   • Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
   • Sieć reklamowa [administrator cookies: Internetowy Dom Mediowy net S.A z siedzibą w Warszawie]
   • RTB House [administrator cookies: RTB House S.A. z siedzibą w Warszawie], https://www.rtbhouse.com/pl/privacy/

Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem WPC może przekazać dane innym podmiotom działającym na jego zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług, oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Dane Użytkowników Serwisu przetwarzane będą w szczególności przez Wykonawcę tj. spółkę Sales and Marketing Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ulicy Wołoska 5, NIP: 5272504415, której WPC zleciło realizację usług związanych z obsługą Serwisu.

W Serwisie udostępnione zostały link mediów społecznościowych Facebook. Link do strony internetowej mediów społecznościowych można rozpoznać za pomocą loga danej firmy. Kliknięcie w link, powoduje przekierowanie na stronę stanowiącą odpowiednik Serwisu w portalu społecznościowym. Przekierowanie na stronę portalu mediów społecznościowych powoduje nawiązane połączenia z jego serwerami. Na serwer mediów społecznościowych zostanie przekazana informacja o wizycie na stronie Serwisu. Ponadto do dostawcy usług społecznościowych zostaną przesłane dalsze dane. Należą do nich przykładowo adres witryny, na której znajduje się aktywowany link, data i czas wizyty na stronie lub aktywacji linku, informacje dotyczące stosowanej przeglądarki, system operacyjny i adres IP. 

Serwery mediów społecznościowych mogą znajdować się na terenie Stanów Zjednoczonych lub innych krajów poza Unią Europejską. Z tego powodu dane mogą być przetwarzane przez dostawców mediów społecznościowych w krajach poza Unią Europejską. Należy pamiętać, że firmy w tych krajach podlegają przepisom ochrony danych, które ogólnie nie chronią danych osobowych w takim stopniu, jak w przypadku krajów członkowskich Unii Europejskiej. Należy pamiętać, że WPC nie ma wpływu na zakres, rodzaj i cel przetwarzania danych przez dostawców mediów społecznościowych. Dalsze informacje na temat przetwarzania danych przez portale mediów społecznościowych zintegrowanych z Serwisem można znaleźć w dokumentach regulujących ochronę danych w ramach danej usługi społecznościowej.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

 1. Masz prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw, w tym prawa do:
  • uzyskania wyczerpującej informacji, czy WPC posiada zbiór Twoich danych, oraz do ustalenia administratora tego zbioru, adresu jego siedziby i pełnej nazwy;
  • uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
  • uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane Ciebie dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;
  • uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane Ciebie dotyczące, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej;
  • uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;
  • żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;
  • wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych.
 2. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych przez WPC?

 1. Każde przetwarzanie danych musi być oparte na właściwej podstawie prawnej, zgodnej z obowiązującymi przepisami. Podstawą prawną przetwarzania w ramach Serwisu danych, w celach określonych powyższej, jest uzasadniony interes Administratora rozumiany jako dążenie do zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu, wykonywanie pomiarów/analiz aktywności w ramach udostępnianej treści oraz ich udoskonalanie, jak również marketing własny WPC.
 2. Korzystając z Serwisu Użytkownik informowany jest o konieczności akceptacji niniejszej Polityki Prywatności regulującej zasady przetwarzania danych i wykorzystywania plików cookies poprzez wyrażenie wyraźnej zgody klikając przycisk „zgadzam się”
 3. Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne. Użytkownik może wycofać zgodę w dowolnym momencie, z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem.
 4. Użytkownik może wycofać zgodę, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej lub poprzez skontaktowanie się ze Wykonawcą. Należy jednak pamiętać, że może to ograniczyć dostęp do niektórych funkcji Serwisu.

Dodatkowe uprawnienia Użytkownika.

 1. W każdej chwili użytkownik Serwisu ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec podejmowanych przez WPC procesów przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora. W takiej sytuacji Administrator będzie uprawniony do dalszego przetwarzania danych wyłącznie w sytuacji wykazania istnienia ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności przysługujących użytkownikowi.
 2. Użytkownikowi przysługuje również uprawnienie do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na podejmowane przez kogokolwiek czynności przetwarzania jego danych osobowych.

Bezpieczeństwo

 1. Administrator dokłada wszelkich starań, w celu zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony udzielonych przez Użytkowników danych osobowych, w czasie korzystania z Serwisu, podejmując w tym celu wszelkie niezbędne działania.
 2. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny.
 3. Administrator zapewnia, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i osoby, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy powierzenia lub udostępnienia danych.
 4. Administrator podejmuje niezbędne działania, by podmioty z nim współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
 5. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do państwa pozostającego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (tzw. państwa trzeciego) lub do organizacji

Kontakt (Wykonawca):

Sales and Marketing Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
ul. Wołoska 5
02-675 Warszawa
e-mail: mystrigo@wpc.com.pl