Informacje o spółce

W dniu 28 grudnia 2023 roku zarząd spółki WPC Investments Sp. z o. o. oraz spółki Financial and Marketing Services Sp. z o. o. przyjął plan połączenia tych spółek polegający na przejęciu spółki Financial and Marketing Services Sp. z o. o. przez spółkę WPC Investments Sp. z o. o.

Plan połączenia.pdf