Informacje o spółce

 

W dniu 30 sierpnia 2023 roku zarząd spółki Sales and Marketing Management Sp. z o.o. oraz jedyny komplementariusz spółki
Sales and Marketing Management Sp. z o.o. Sp. k., spółek powiązanych z WPC Sp. z o.o., przyjęły plan połączenia tych spółek
polegający na przejęciu spółki Sales and Marketing Management Sp. z o.o. Sp. k. przez spółkę Sales and Marketing Management Sp. z o.o

Plan połączenia.pdf