16.03.2022
Piszemy dla naszej planety!

Firma Pilot jest mocno zaangażowana w redukcję wpływu swojej działalności na środowisko.

Ta troska o zrównoważony rozwój naszych działań skłania nas do ciągłego doskonalenia
naszej postawy w zakresie ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem
ochrony zasobów i zapobiegania zanieczyszczeniom.

Zgodnie z zasadą ciągłego doskonalenia, firma PILOT postanowiła pójść o krok dalej: obecnie kompensujemy emisję CO2 z produktów wytwarzanych w naszej europejskiej fabryce. Ponadto jesteśmy dumni, że możemy wspierać i finansować projekt Plastic Bank: Empowering the World to Stop Ocean Plastic.

PISZEMY DLA NASZEJ PLANETY. Małe gesty dla lepszego świata.